BARIER OCHRONNE DLA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Odnośnik

BARIERY OCHRONNE DLA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Serdecznie dziękujemy za udział w Forum BARIERY 2013. Szczególnie dziękujemy za niezwykle interesującą dyskusję. Mamy nadzieję, że te dwa dni były pouczające i mile spędzone również dla Państwa. Zachęcamy do obejrzenia galerii fotografii. Już wkrótce opublikujemy relację ze spotkania. Zapraszamy do odwiedzania strony.

Komitet Organizacyjny

Funkcjonowanie nowoczesnego laboratorium drogowego

Seminarium nt: Funkcjonowanie nowoczesnego laboratorium drogowego odbyło się w dniu 27.02.2013r. w Wydziale Technologii GDDKiA Oddział w Krakowie, w siedzibie Laboratorium Drogowego w Wieliczce przy ul. Krakowskiej 37B. Organizatorami seminarium byli: SITK RP Oddział w Krakowie, Koło przy GDDKiA Oddział w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie. W seminarium (które było bezpłatne) uczestniczyło 71 osób z różnych instytucji, w tym również pracownicy Oddziału GDDKiA.

Czytaj dalej

Wnioski: XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie”

1.    Niezbędne jest zacieśnianie i zintensyfikowanie współpracy między spółkami kolejowymi, w tym zarządcą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a uczelniami technicznymi poprzez zlecanie uczelniom i innym jednostkom badawczym konsultowania i rozwiązywania konkretnych problemów (tematów).

Czytaj dalej

Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium:

Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych

Czytaj dalej

Materiały i systemy chemii budowlanej do budowy, naprawy, zabezpieczania i wzmacniania konstrukcji

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium:

"Materiały i systemy chemii budowlanej do budowy, naprawy, zabezpieczania i wzmacniania konstrukcji"

Czytaj dalej

„Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj”

XI Forum Mobilności 26.02.2009 r.

W dniu 26 lutego br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się XI Forum Mobilności zorganizowane przez SITK RP w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. W obradach uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz, Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury i Transport Henryk Kamski. W Forum Mobilności wzięło udział około 50 osób. Obrady Forum prowadził Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Mariusz Szałkowski.

Tematem Forum były Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj. Jest to osiedle, które w ostatnich latach intensywnie się rozwinęło (ma ok. 25 tysięcy mieszkańców), a na jego obrzeżach wybudowany został Campus Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowany na ok. 5 tysięcy studentów i pracowników.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Piotr Dera, który nakreślił rozmiar obsługi tego rejonu miasta. Aktualnie w ciągu doby w dniu roboczym przewożonych jest ok. 50 000 pasażerów, zaś dobowa podaż linii autobusowych obsługujących rejon os. Ruczaj to ok. 129 000 pasażerów. Przeprowadzone badania pokazują, że oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca. Wynika z nich, że autobusy nie są przepełnione, ponieważ ilość pasażerów nie przekracza pojemności nominalnej autobusu. Kolejny prelegent, Maciej Górnikiewicz z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych Altrans, przedstawił projekt Budowy ciągu drogowego ulic Grota Roweckiego – Bobrzyńskiego do tego osiedla oraz budowę linii tramwajowej do Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z terminalem autobusowym. Projektowane odcinki mają już ustalony przebieg drogi torów oraz rozmieszczenie przystanków. Droga w większej części będzie dwujezdniowa, dwupasmowa, a tory będą przebiegać po jej zewnętrznej części.

Po przedstawieniu obecnej sytuacji oraz nakreśleniu perspektyw związanych z przebudową strategicznych ciągów komunikacyjnych na osiedlu, rozpoczęła się dyskusja wśród uczestników Forum. Najważniejsze wnioski z dyskusji to:

  • oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca, ale odczucie przepełnienia autobusu jest potęgowane jazdą w korkach, które skutecznie hamują sprawne poruszanie się autobusów,
  • duży problem stanowi infrastruktura drogowa, większość przystanków usytuowana jest na układach ulicznych i ich przepustowość jest wyczerpana,
  • odciążenie ulic Grota Roweckiego oraz Kobierzyńskiej z ruchu tranzytowego będzie możliwe po wybudowaniu III obwodnicy miasta,
  • wraz z uruchomieniem nowego obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego codziennie będzie podróżować w stronę Kampusu ok. 5000 studentów oraz pracowników, nie powinno to jednak stanowić problemu, ponieważ potoki pasażerów będą się rozmijały (np. rano z osiedla ludzie będą wyjeżdżać do miasta, a studenci przyjeżdżać do kampusu).
  • uruchomienie linii tramwajowej poprawi obsługę komunikacyjną tego rejonu miasta.

Opracowała: Paulina Struska