Seminarium sekretarzy i księgowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Seminarium sekretarzy i księgowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Seminarium Sekretarzy i Księgowych Oddziałów SITK RP odbyło się w dniach 6 – 7 listopada 2014 roku. Organizatorem i gospodarzem był Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 Oddziałów oraz Zarządu Krajowego. Nasz Oddział reprezentowany był przez koleżanki: Janinę Mrowińską – Sekretarza Oddziału oraz Joannę Mitis – pracownika biura.

Obrady odbywały się w hotelu „Villa Royal”, gdzie uczestnicy zostali zakwaterowani. Piękny wystrój wnętrz oraz przyjazna atmosfera z pewnością miały wpływ na owocny przebieg obrad. Uczestników seminarium powitał Seweryn Kaczmarek – Prezes Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie głos zabrał Andrzej Leraczyk – Przewodniczący Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który w krótkim wystąpieniu omówił bieżące i najbliższe wydarzenia kulturalne miasta.
Po powitaniach i krótkich wystąpieniach gospodarzy, głos zabrał Sekretarz Generalny Waldemar Fabirkiewicz, który w ciepłych słowach przywitał wszystkich zebranych, przekazał pozdrowienia i życzenia od Prezesa Stowarzyszenia Janusza Dyducha a następnie przystąpił do merytorycznej części obrad. W swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę, jaką pełnią w oddziałach sekretarze i zwrócił uwagę na potrzebę organizowania wspólnych spotkań. Następnie omówił skład Zarządu Krajowego po XXXI Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK RP i pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu funkcje, wymienił także szefów poszczególnych sekcji branżowych. Podkreślił również wagę Uchwały Programowej XXXI Zjazdu SITK, która jest stopniowo realizowana i powinna być przewodnim dokumentem nadającym kierunek działania całego Stowarzyszenia. Zaproponowano, aby na stronie internetowej Zarządu Krajowego znalazła się zakładka zawierająca informacje dotyczące obrad Zarządu Krajowego oraz podejmowanych Uchwał.
Obecny Zarząd Krajowy zwraca szczególną uwagę na wizerunek SITK RP. Wdrażany jest proces jego ujednolicenia. W pierwszej kolejności działania te prowadzone są w zakresie: papieru firmowego, adresów e-mailowych i adresów stron internetowych.
Dla ujednolicenia papieru firmowego nagłówek pisma musi zawierać logo SITK w lewym górnym rogu, a logo oddziałowe w prawym górnym rogu. W przypadku, gdy Oddział nie posiada własnego logo, zamieszcza tylko logo SITK.  Wprowadza się również ujednolicone adresy stron internetowych oraz adresów e-mail.
W tym celu Oddział SITK w Krakowie złożył propozycję podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą na bardzo szybkie wdrożenie założeń Zarządu Krajowego bez ponoszenia wielkich nakładów i specjalnych przedsięwzięć ze strony oddziałów.
Sekretarz Oddziału w Krakowie Janina Mrowińska przedstawiła te zasady w formie prezentacji multimedialnej. Poinformowała, że została wykupiona domena sitkrp.org.pl. Dla ujednolicenia stron poszczególnych Oddziałów wystarczy dokonać odpowiednich wpisów kierujących obecnie działające strony do serwera. Takie rozwiązanie zapewni sprawne działanie strony i nie wygeneruje dodatkowych kosztów. Biuro Zarządu Krajowego dalej prowadzi swoją  stronę na dotychczasowych zasadach a Oddziały otrzymują poddomenę: miasto.sitkrp.org.pl. Na nowej domenie będą budowane jednolite adresy: imię.nazwisko@sitkrp.pl.
Sekretarz Generalny zaapelował do tych oddziałów, które do tej pory nie posiadają swoich stron internetowych, aby je utworzyli i w ten sposób prezentowali swoją działalność.
W dalszej kolejności Sekretarz Generalny przedstawił zasady organizacji konferencji naukowo – technicznych. Życzeniem Zarządu Krajowego jest, aby wszystkie konferencje organizowane przez oddziały odbywały się pod Patronatem Honorowym Prezesa SITK RP. Jedno bezpłatne zaproszenie na konferencję należy kierować do Prezesa SITK RP, który w razie niemożności uczestniczenia wydeleguje Członka Zarządu.
W drugim dniu obrad Sekretarz Generalny kontynuował omawianie działań Zarządu Krajowego. Przedstawił Uchwały ZK dotyczące finansowania działań wspólnych i składek członkowskich oraz odpłatności za odznaki i wyróżnienia.
Następnie sekretarze poszczególnych oddziałów zostali poproszeni o zaprezentowanie działalności swoich oddziałów. W większości prezentacje miały charakter multimedialny.
W drugiej części spotkania odbył się wykład poświęcony zagadnieniom księgowym i finansowym, który prowadziła Barbara Frąszczak – Biegły Rewident Finansowy. W czasie swobodnej dyskusji poruszono problemy związane m.in. z delegowaniem członków organów statutowych Stowarzyszenia wykonujących funkcje społeczne, odpłatnością za udział w konferencjach naukowo-technicznych podmiotów sektora publicznego (sprawa zwolnień z VAT), finansowaniem członków organów statutowych SITK w płatnych przedsięwzięciach (targi, konferencje, wycieczki techniczne, imprezy organizowane przez biura podróży) w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zatory płatnicze, sprawozdania finansowe, salda.
Omówiono również problematykę zgłoszoną wcześniej przez oddziały, m. in.: spotkania integracyjne członków Stowarzyszenia, a podatek dochodowy od osób fizycznych, umowy o dzieło a umowy zlecenia, obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej.
Oprócz części merytorycznej organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników seminarium. Goście zostali zaproszeni na krótki wieczorny spacer po uliczkach Ostrowa Wielkopolskiego. Jednym ze zwiedzanych obiektów była Synagoga, podczas jej zwiedzania uczestnicy mieli okazję wysłuchać utworu zaśpiewanego przez ostrowski chór męski, który właśnie w tym czasie miał próbę.
Kolejną atrakcją wieczoru była wizyta w siedzibie Oddziału SITK RP w Ostrowie. Siedziba Oddziału składa się z biura oraz sali konferencyjnej, w której w tym dniu brydżyści z Koła Seniorów rozgrywali partie brydżowe. Kolejną niespodzianką była wizyta w sali przyległej do biura Oddziału, mieszczącej okazałych rozmiarów makietę kolejki, perełkę i dumę ostrowskiego oddziału. Po spacerze uczestnicy seminarium spotkali się w restauracji hotelowej na uroczystej kolacji z oprawą muzyczną kol. Czesława Mądrego, członka miejscowego Koła Seniorów.
 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.