Seniorzy w drodze do „Piekiełka” | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Seniorzy w drodze do „Piekiełka”

Seniorzy w drodze do Piekiełka W dniu 13 lipca br. Klub Seniora pod przewodnictwem kol. Janusza Magrysza, przy wsparciu Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie, zorganizował od dawna planowany wyjazd w rejony planowanej od 135 lat linii kolejowej do „Piekiełka”. Trasę wycieczki opracował kol. Jerzy Bąkowski przy współpracy kol. Ani Karpierz.

W trakcie podróży uczestnicy mogli przyjrzeć się pracom prowadzonym przy budowie zjazdu z autostrady w kierunku Niepołomic. Na zmodernizowanej stacji Podłęże była okazja, aby nieco wspomnieć o celu wycieczki. Dokładnie 135 lat temu na wniosek Rady Miejskiej w Krakowie, władze w Wiedniu udzieliły koncesji na budowę zespołowi koncesjonariuszy reprezentowanych przez panów: Zygmunta Pruszyńskiego i Henryka Turnanana, w tym celu do Krakowa przybył minister hr. Pino, a ceremonia odbyła się na dworcu kolejowym. Linia miała służyć do transportu urobku z kamieniołomów z rejonów Raciechowa i Dobczyc. Jednak po rozpoznaniu kosztów, mimo ponawianych prób zainteresowania projektem władz wojskowych i dworu cesarskiego, do realizacji nie doszło.

Temat powrócił w opracowanym na lata 1976 – 1980 planie rozwoju sieci kolejowej. Biuro Projektów Kolejowych otrzymało zlecenie na wyznaczenie trasy kolei z Podłęża do Piekiełka. Na podstawie tej koncepty została dokonana rezerwacja terenów. I znowu zapanowała cisza do 1998 roku, gdy Biuro Projektów otrzymało zlecenie na aktualizację projektu. Następnie co parę lat temat powracał i ukazywały się nowe opracowania projektowe. Możliwe, że rok 2019 będzie przełomowy, gdyż w wyniku wygranego przetargu w opracowaniu znajduje się kompleksowy projekt realizacyjny tej linii kolejowej.

Zapoznając się z aspektami technicznymi wycieczki uczestnicy zwiedzili Klasztor sióstr Benedyktynek w Staniątkach. Projektowana linia kolejowa prawdopodobnie odgałęzi się od magistrali Kraków – Przemyśl pomiędzy Podłężem, a Staniątkami, ale w dużej odległości od Klasztoru. Po obejrzeniu zmodernizowanego przystanku kolejowego Staniątki i nowego wiaduktu drogowego nad torami uczestnicy wyprawy udali się do Gdowa. Dzięki uprzejmości kierownika Działu Promocji Urzędu Gminy, który przekazał aktualne informacje na temat przebiegu projektowanej linii przez tereny Gminy Gdów, uczestnicy mogli uzupełnić wiedzę na ten temat. Kolejno trasa przejazdu prowadziła przez Szczyrzyc, Górę Św. Jana, Wiśniową, Dobczyce i Wieliczkę. W każdej z tych miejscowości była okazja zapoznać się z bogatą historią tych ziem. Zabytkowe obiekty były fundowane przez Polskich Królów Władysława Warneńczyka, Kazimierza Wielkiego, Królową Jadwigę i Władysława Jagiełłę, właścicielami dóbr były zakony i wielcy możnowładcy, jak np. rodzina Lubomirskich. Pełni wrażeń uczestnicy powracali do domu, planując kolejne ciekawe wyprawy wzbogacające wiedzę techniczną i historyczną.

Opracowanie: Jerzy Bąkowski – Sekretarz Klubu Seniora
Zdjęcia: Stanisław Dziedzic

 

Udostępnij

Powiazane tresci