XXI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL 2022

W dniach 30 listopada ÷ 02 grudnia 2022 roku w Zakopanem odbyła się XXI Konferencja Naukowo-Techniczna NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Czytaj dalej

TMIR – Listopad 2020

25,00 zł

Transport Miejski i Regionalny

Jamroz Kazimierz, Mackun Tomasz, Gumińska Lucyna, Różkowski Janusz: Projekt wytycznych projektowania infrastruktury  liniowej dla pieszych

Streszczenie: Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace dotyczące zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i standardów projektowania dróg. W ramach zbioru standardów opracowano także nowe  „Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych”. Drugą część tego projektu stanowią „Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych”. W artykule przedstawiono identyfikację problemów projektowania infrastruktury dla pieszych w Polsce oraz  przegląd sposobów rozwiazywania tych problemów w innych krajach. Czytaj dalej