TMIR – PAŹDZIERNIK 2023 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

TMIR – PAŹDZIERNIK 2023

Wojciech Szymalski

Wzbudzona mobilność – przypadek Mostu i Trasy Łazienkowskiej w Warszawie

Streszczenie: Artykuł przedstawia opis przypadku wystąpienia wzbudzonej mobilności pasażerskiej w układzie multimodalnym. Pretekstem do wystąpienia zjawiska ruchu wzbudzonego jest wprowadzenie na Most i Trasę Łazienkowską w Warszawie pasa autobusowego w roku 2009. Posługując się archiwalnymi danymi pomiarowymi dla potoków pasażerskich w transporcie publicznym i ruchu drogowego autor odtwarza zmiany potoków pasażerskich przed i po analizowanej zmianie. Zaproponowana metoda analizy proponuje badanie występowania czterech głównych efektów usprawnienia połączenia komunikacyjnego opisanych w literaturze dotyczącej wzbudzonej mobilności. Potwierdzenie występowania określonego efektu pozwala następnie na podjęcie się jego pomiaru. Eliminacja lub pomiar wszystkich efektów pozwalają ostatecznie stwierdzić, czy w analizowanym przypadku wystąpiło zjawisko wzbudzonego ruchu pasażerskiego i jaka była jego skala. W przypadku utworzenia pasa autobusowego na Moście i Trasie Łazienkowskiej w 2009 roku stwierdzono pasażerski ruch wzbudzony w transporcie publicznym autobusowym rzędu 1789 osób w godzinie szczytu porannego. Ruch ten pojawił się obok przejęcia części pasażerów samochodów osobowych przez transport publiczny, obok zjawiska zmiany tras komunikacyjnych przez użytkowników systemu oraz obok zjawiska przeniesienia części podróży z godzin pozaszczytowych na godziny szczytu.

Słowa kluczowe: wzbudzona mobilność, studium przypadku, transport publiczny

 

Antoni Krawiec

Tablice informacji pasażerskiej w pojazdach publicznego transportu zbiorowego w polskich miastach

Streszczenie: W artykule poruszono temat informacji pasażerskiej w miejskim transporcie zbiorowym. Skupiono się na przedstawieniu treści prezentowanych na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. Celem artykułu było porównanie sposobów prezentacji treści w wybranych polskich miastach. W tym celu zebrano oraz opisano dokumentację fotograficzną tablic zewnętrznych i wewnętrznych wykorzystywanych w pojazdach transportu zbiorowego w Krakowie, Warszawie oraz Poznaniu. Następnie dokonano porównania poziomu informacji pasażerskiej w wybranych miastach. Pod uwagę wzięto liczbę tablic w pojazdach, a także liczbę przedstawianych na nich komunikatów. Zwrócono uwagę, że tylko w Krakowie treści na tablicach informacji pasażerskiej w pojazdach nie są uregulowane przez organizatora przewozów. Z tego powodu osobno przeanalizowano rozwiązania stosowane przez przewoźnika miejskiego – MPK S.A. Kraków oraz prywatnego – Mobilis. Pod względem liczby tablic w pojazdach najlepiej oceniono warszawskie autobusy. Natomiast biorąc pod uwagę sposób prezentacji informacji na tablicach górnych, najwyższy poziom prezentuje krakowski Mobilis, który jako jedyny nie wykorzystuje wyświetlaczy do emisji reklam. W porównaniu najgorzej wypadło MPK Kraków. Autobusy tego przewoźnika wyposażone są w najmniejszą liczbę tablic, a dodatkowo prezentują one najmniej komunikatów. Dodatkowo, jako jedyny stosuje on inny sposób oznakowania trasy zmienionej oraz przystanków na żądanie, co może negatywnie wpływać na zrozumienie tych informacji przez pasażerów. Przeprowadzona analiza wskazała na konieczność uregulowania i ujednolicenia sposobu prezentacji komunikatów na tablicach w pojazdach obu krakowskich przewoźników, co pozwoliłoby na podniesienie poziomu informacji pasażerskiej.

Słowa kluczowe: informacja pasażerska, komunikacja miejska, tablica informacji pasażerskiej, transport pasażerski

 

Lechosław Grochowski

Organizacja i oznakowanie wydzielonych pasów autobusowych w polskich miastach

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę organizacji i oznakowania wydzielonych pasów autobusowych w polskich miastach, ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczeń innych użytkowników ruchu na te pasy. Stanowi on część pracy magisterskiej [1], której jednym z celów jest pokazanie zastosowania przydzielania różnych rodzajów pojazdów na różne pasy ruchu. Taka metoda organizacji ruchu jest określona przez autora jako „zarządzanie kolejkami pojazdów”. Część związana z analizą skuteczności rozwiązania w konkretnej lokalizacji jest planowana jako odrębny artykuł. Niniejsza publikacja ma natomiast na celu zbadanie istniejących pasów autobusowych z dopuszczeniami, gdyż tak w praktyce realizowane jest zarządzanie kolejkami, a następnie przedstawienie własnej propozycji oznakowania. Przy okazji zostaną poruszone tematy dotyczące innych znaków drogowych.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, wydzielone pasy autobusowe, oznakowanie, zarządzanie kolejkami pojazdów

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.