TMIR – STYCZEŃ 2024 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

TMIR – STYCZEŃ 2024

Lechosław Grochowski

Zarządzanie kolejkami pojazdów metodą poprawy warunków ruchu autobusów na ulicach wielopasowych

Streszczenie: W artykule analizowana jest kwestia przydzielania różnych rodzajów pojazdów na różne pasy ruchu, określanego przez autora jako „zarządzanie kolejkami pojazdów”, na przykładzie ulicy Nowohuckiej w Krakowie. Stanowi on część pracy magisterskiej, na podstawie której powstał również artykuł traktujący o wydzielonych pasach autobusowych z dopuszczeniem innych użytkowników oraz o ich oznakowaniu w polskich miastach. W niniejszej publikacji zostanie scharakteryzowana południowa część ulicy Nowohuckiej w Krakowie. Wykorzystane będą dane z rejestratorów czasu w autobusach. Następnie proponowane zarządzanie kolejkami będzie sprawdzone w modelu mikrosymulacyjnym. Ponadto pokrótce zostaną przedstawione propozycje rozwiązań innych zidentyfikowanych w okolicy problemów dotyczących przejazdów autobusów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, wydzielone pasy autobusowe, zarządzanie kolejkami pojazdów, model mikrosymulacyjny

 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Ilona Duda

„Eco-driving” w ujęciu praktycznym

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród kierowców, w tym również zawodowych, na temat znajomości koncepcji „eco-drivingu”, a także częstości stosowania jej zasad w czasie prowadzenia pojazdu. Wyniki badań pozwalają na ocenę skuteczności działań podejmowanych w kraju w celu propagowania „eco-drivingu”.

Słowa kluczowe: eco-driving, ekojazda, energooszczędność, ekologiczna jazda, ekonomiczna jazda, energooszczędna jazda

 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Sabina Puławska-Obiedowska, Aleksandra Trzebunia

Badanie znaczenia kolei w podróżach wewnątrzmiejskich na przykładzie rejonu osiedla Złocień w Krakowie

Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu uruchomienia przystanku kolejowego służącego obsłudze miejskiego osiedla mieszkaniowego na wzrost znaczenia kolei w obsłudze miasta oraz zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców obszaru oddziaływania przystanku. Analizom zostało poddane studium przypadku osiedla mieszkaniowego Złocień, dla obsługi którego, w listopadzie 2021 roku uruchomiono przystanek kolejowy Złocień, włączony do przebiegu trzeciej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przeprowadzono analizę dynamiki zmian wielkości ruchu pasażerskiego na nowouruchomionym przystanku w oparciu o wymianę pasażerów korzystających z pociągów przewoźnika Koleje Małopolskie oraz przeprowadzono badania sondażowe wśród mieszkańców, mające na celu identyfikację wybieranych środków transportu, zarówno przed jak i po uruchomieniu przystanku, a także preferencje oraz oczekiwania mieszkańców związane z podróżami. Na ich podstawie przeanalizowano przeszłe i obecne zachowania transportowe, zbadano poziom satysfakcji i preferencji względem elementów funkcjonowania połączenia i przystanku Kraków Złocień oraz elementów integracji z innymi środkami transportu w rejonie osiedla Złocień. To pozwoliło na zbadanie, w jaki sposób uruchomienie nowego przystanku wpłynęło na zachowania komunikacyjne mieszkańców osiedla.

Słowa kluczowe: kolej aglomeracyjna, transport w aglomeracji, węzły przesiadkowe, punkty obsługi podróżnych, dostępność transportowa

 

Oliwia Haręża, Urszula Protyńska, Dominik Staśkiewicz, Michał Małysz

Magistrala Podsudecka w systemie kolei pasażerskiej Dolnego Śląska

Streszczenie: Linia kolejowa nr 137 zwana Magistralą Podsudecką stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny Górnego i Dolnego Śląska. Jej cechą charakterystyczną jest przebieg równoległy do pasma Sudetów oraz omijanie Opola i Wrocławia. Poza odcinkiem Katowice – Kędzierzyn-Koźle o bardzo dużym znaczeniu w przewozach pasażerskich, stan techniczny linii jest jednak niezadowalający, a liczba pasażerskich połączeń kolejowych realizowanych po niej jest znacznie mniejsza niż wynikałoby to z potencjału linii. Wśród miast zlokalizowanych na magistrali znajdują się m. in.: Nysa, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, Świdnica, Strzegom i Jawor. Jednocześnie na magistrali położonych jest wiele węzłów kolejowych pozwalających na zmianę kierunku jazdy, m. in. w stronę Wrocławia i Wałbrzycha. Są to np. Kamieniec Ząbkowicki i Jaworzyna Śląska. Ponadto, wraz linią kolejową nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów, magistrala stanowi obwodnicę subregionu wrocławskiego. Liczność węzłów kolejowych na trasie linii ukazuje potencjał skomunikowania na nich, jak i możliwe rozwiązania multimodalne. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwoju połączeń pasażerskich na Magistrali Podsudeckiej w dwóch scenariuszach zawierających możliwości modernizacji magistrali i stworzenia połączeń obwodowych skomunikowanych z połączeniami do i z Wrocławia. W artykule przeanalizowano charakterystykę techniczną linii kolejowej nr 137, istniejące połączenia pasażerskie oraz skomunikowania na węzłach, a także przedstawiono koncepcję rozwoju połączeń pasażerskich opracowaną na podstawie wyników badań i dyskusji.

Słowa kluczowe: Magistrala Podsudecka, kolej pasażerska, Dolny Śląsk,  kolej

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.