I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe

I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe odbyło się w Krakowie w dniach 15 – 16 września 2016 roku. Organizatorem spotkania był Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK wraz z European Parking Association, a także SITK RP Oddział w Krakowie, Polską Organizacją Branży Parkingowej, POLIS, projekt Push&Pull oraz Urzędem Miasta Krakowa. W seminarium uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących środowiska nauki i praktyki, w tym wielu uczestników zagranicznych.

W programie spotkania znalazły się dwie sesje warsztatowe oraz całodniowa sesja plenarna. W pierwszym dniu seminarium uczestnicy wzięli udział w warsztatach projektu Push&Pull, które wraz z Tomaszem Zwolińskim z Urzędu Miasta Krakowa poprowadził Giuliano Mingardo, starszy pracownik naukowy i wykładowca na Erasmus University w Rotterdamie. W swojej prezentacji prelegent wprowadził słuchaczy w tematykę miejskiej polityki parkingowej, nakreślił perspektywy jej rozwoju, wskazał nowe trendy stosowane w miastach, najczęściej napotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązania. Sesja miała charakter interaktywny – uczestnicy wspólnie obradowali nad problematyką „Normy parkingowe i rozwój miasta – jak sobie z tym radzić?”.

Kwestię krakowskiego systemu parkingowego w pespektywie możliwości wykorzystania danych parkingowych przedstawiła kol. Urszula Duda -Wiertel z Zakładu Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.

Patronat nad drugim spotkaniem warsztatowym sprawowało POLIS oraz European Parking Association. Sesji przewodniczył Ivo Cré – zasłużony członek POLIS oraz wielu innych projektów europejskich. Obrady prowadzono w trzech częściach tematycznych. W pierwszej – wprowadzającej części pt. „Jak polityka parkingowa może zmienić miasto?” wystąpili: Sergio Fernandez Balaguer (EMT Madrid) oraz Libor Sima (City of Prague) – zaprezentowali oni podejście do polityki parkingowej Madrytu oraz Pragi. Tematyka drugiej części obrad dotyczyła organizacyjnych aspektów realizowania założeń polityki parkingowej. Referentami tej części byli Antoni Roig (BSMA, EPA) oraz Elisio Baptista (Parkeer Service). W ostatniej części spotkania wystąpili Ivo Cré (POLIS) oraz Sam Friedman (INRIX), prezentując rozwiązania technologiczne wykorzystywane do gromadzenia i wykorzystywania danych o parkowniu.

W drugim dniu seminarium zaplanowano sesję plenarną, realizowaną pod hasłem „shaping urban mobility”. Przewodniczącym sesji był dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W pierwszej części sesji wystąpili: Laurence Bannerman – Prezydent European Parking Association z prezentacją dotyczącą przyszłości miejskiej mobilności, Zbigniew Zuziak – profesor zw. z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, definiujący funkcje miasta przyszłości oraz Antoni Roig z BSM Barcelona, który przybliżył słuchaczom, w jaki sposób można wykorzystać zarządzanie parkowaniem.

W drugiej części piątkowego spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli wybranych miast europejskich: Barcelony, Bremy, Wrocławia i Krakowa. W panelu wzięli udział przedstawiciele miast: Michael Glotz-Richter reprezentujący Miasto Brema, Antoni Roig reprezentujący Miasto Barcelona, Andrzej Dubaniewicz reprezentujący Miasto Wrocław oraz Łukasz Franek z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu reprezentujący Miasto Kraków.

Zakończeniem I Międzynarodowego Seminarium Parkingowego było wręczenie Pierwszej Polskiej Nagrody Europejskiego Standardu Jakości (ESPA). Nagrodę otrzymał garaż przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Obiekt o pojemności blisko 800 miejsc postojowych powstał w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP), otwarty został w 2014 roku. Nagrodę odebrali przedstawiciele koncesjonariusza, firmy Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Sponsorami wydarzenia były firmy związane z branżą parkingową: Interparking Polska Sp. z o. o. oraz  Parquery AG. Za przygotowanie seminarium odpowiadali: Urszula Duda-Wiertel (Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej) z silnym wsparciem studentów Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych: Mateusza Pietrucha, Sylwii Rogali i Krystiana Baneta.

 

Opracowanie: Urszula Duda

Koło w Politechnice Krakowskiej

Zdjęcia: Jan Zych

 

 

 


Powiazane tresci