Jubileusz 70-lecie Oddziału

Rok 2016 jest dla SITK RP Rokiem Jubileuszowym, w którym zarówno całe Stowarzyszenie, jak i część Oddziałów uroczyście obchodzi 70-lecie swego istnienia i działania.  Oddział w Krakowie świętował swój Jubileusz w dniu 15 września br. W tym dniu odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa oraz imprezy towarzyszące, m.in. międzynarodowa konferencja nt: Stowarzyszenia i organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności zorganizowana w Urzędzie Miasta Krakowa. Konferencji towarzyszyła Jubileuszowa wystawa: „70 lat mobilności w Krakowie”. W obchody wpisało się również Pierwsze Międzynarodowe Seminarium Parkingowe „Kształtowanie miejskiej mobilności”.

Miejscem Gali Jubileuszowej był Hotel Grand przy ul. Sławkowskiej. Na godz. 17.00 przybyli przedstawiciele władz Oddziału, reprezentanci kół i klubów oraz Członkowie Honorowi SITK. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zarządu Krajowego SITK RP – Prezesa prof. Janusza Dyducha, Prezesa Honorowego prof. Wiesława Starowicza, Sekretarza Generalnego Waldemara Fabirkiewicza oraz Anny Różyckiej – Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przybyli też przedstawiciele innych Oddziałów: Mieczysław Cieszyński – Prezes Oddziału w Katowicach i Marian Sulencki – Prezes Oddziału w Rzeszowie. W Gali uczestniczyli zaproszeni goście i przyjaciele Oddziału w osobach: Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski, Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa i Członek Honorowy SITK, Grzegorz Sapoń – przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego, Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji oraz profesorowie Politechniki Krakowskiej: prof. Tadeusz Tatara – Prorektor Politechniki Krakowskiej, Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. Galę uświetnili swoją obecnością goście zagraniczni, reprezentujący zaprzyjaźnione i współpracujące z SITK organizacje i stowarzyszenia: Yvette Ramos – Prezydent SWISS ENGINEERING, prof. Ralf Risser – Prezydent FACTUM, Sangeeta Wij – Prezydent WISE India, Mizue Yamauchi  KISSHO – Science Studio Marie Tokyo oraz Andrzej Tombiński – Wiceprezydent Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Gościliśmy także przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji krajowych: MOIIB, KR FSNT NOT, PZITB, SARP,  ZMRP, SEP. Uroczystość prowadził aktor – Zbigniew Kozłowski, a oprawę muzyczną zapewniły krakowskie artystki: Ewa Ryks i Marta Grabysz. Gospodarzem uroczystości była Lidia Żakowska – Prezes Oddziału, która powitała zebranych i zaprosiła do obejrzenia krótkiego filmu o historii i misji SITK, przygotowanego przez Zarząd Krajowy na główne obchody jubileuszowe. Następnie głos zabrali zaproszeni goście – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz prof. Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia. W dalszej części spotkania Wicewojewoda Małopolski dokonał wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym członkom Oddziału. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Marek Błeszyński i Anna Bryksy. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Alicja Bazarnik, Józefa Majerczak, Zbigniew Marzec, Janina Mrowińska, Mariusz Szałkowski i Lidia Żakowska. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Beata Toporska. Kolejnymi odznaczeniami, jakimi uhonorowano członków Oddziału były odznaczenia SITK wręczone przez Prezesa SITK prof. Janusza Dyducha i Prezesa Honorowego SITK prof. Wiesława Starowicza. Złotą z Diamentem Odznakę Honorową SITK otrzymali: Janusz Kucharski, Wiesława Rudnicka, Lidia Żakowska i Kazimierz Żurowski. Złotą Odznaką Honorową SITK wyróżnieni zostali: Anna Boruta, Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Andrzej Feil, Józef Jeleński, Zbigniew Marzec, Sabina Puławska-Obiedowska, Andrzej Szarata i Stanisław Waligóra. Srebrne Honorowe Odznaki SITK, które wręczyła Prezes Lidia Żakowska, otrzymali:  Krzysztof Brodacki, Jerzy Chachlowski, Sergiusz Lisowski i Mateusz Szpórnóg. W trakcie wręczania odznaczeń przypomniano również o kolejnym laureacie ważnej stowarzyszeniowej nagrody. Kol. Tomasz Kulpa otrzymał nagrodę ERNESTA w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie transportu w roku 2015, nagrodę wręczono podczas gali Jubileuszowej Stowarzyszenia w czerwcu br. Zebrani brawami nagrodzili wszystkich odznaczonych. W dalszej części uroczystości ogłoszono wyniki Jubileuszowego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez Oddział dla swoich członków. Przewodnicząca Komisji Konkursowej Paulina Sapoń odczytała nazwiska laureatów: Tomasz Filiciak, Andrzej Kollbek, Michał Wojtaszek. Zwycięzcom konkursu nagrody wręczyła Prezes L. Żakowska. Po zakończeniu części oficjalnej goście z innych Oddziałów, zaprzyjaźnionych firm i przedsiębiorstw, na ręce Prezes L.Żakowskiej składali adresy okolicznościowe, życzenia dla Oddziału, wręczyli też okolicznościowe pamiątki i prezenty. I wreszcie nadszedł czas na to, aby zaprezentować i wręczyć uczestnikom Gali wydawnictwa przygotowane specjalnie na Jubileusz Oddziału, a zawierające szeroki przekrój historii, ważnych wydarzeń, ciekawostek i wiele informacji z minionego 10-lecia Oddziału. Wydawnictwo jubileuszowe zaprezentował kol. Mariusz Szałkowski, który w minionej dekadzie przez 8 lat sprawował funkcję Prezesa Oddziału. Oczywiście była to (zgodnie z tradycją) Monografia Oddziału za lata 2006 – 2016 pt: Przeszłość dla Przyszłości pod redakcją p. Krystyny Styrny – Bartkowicz. Oprócz tego Oddział wydał również Poczet Wspaniałych w Karykaturze Marka Błeszyńskiego – dwutomowe wydawnictwo zawierające karykatury wykonane przez naszego Kolegę na przestrzeni wielu lat. Wydawnictwo zaprezentował Marek Moczulski, dziennikarz i miłośnik kolei oraz sam Autor. Na zakończenie uroczystości na salę uroczyście wjechał piękny tort przygotowany na 70-te “urodziny” Oddziału, a wszyscy goście mieli przyjemność wysłuchać koncertu muzycznego przygotowanego przez Ewę Ryks (pianino) i Martę Grabysz (śpiew). Ostatnim punktem obchodów Jubileuszowych był przemarsz wszystkich gości na krakowski Rynek i złożenie kwiatów na płycie T. Kościuszki.

Galeria – fot. Tomasz Filiciak

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci