Planowanie i projektowanie obwodnic drogowych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe w Politechnice Krakowskiej oraz Koło Grodzkie, a także Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium pt.:

„Planowanie i projektowanie obwodnic drogowych”

Program seminarium przewiduje 3 wystąpienia:

  1. prelekcję profesora Andrzeja Rudnickiego (Koło SITK w Politechnice Krakowskiej): "Jakimi zasadami należy się kierować w planowaniu obejść drogowych?”,
  2. prelekcję profesora Mariana Tracza (Koło SITK w Politechnice Krakowskiej): "Czy istnieje specyfika planowania i projektowania obwodnic?",
  3. prelekcję pana Jana Friedberga (Koło Grodzkie): "Czy obwodnice można wykorzystać dla rozwoju polskich miejscowości?".

Po prezentacjach planowana jest dyskusja problemowa.

TERMIN I MIEJSCE:  24 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz.: 17:00

Siedziba Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, sala 403, IV piętro. 

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie pod numerem tel. 12 658 93 72 lub Prezes Koła w Politechnice Krakowskiej, Sabina Puławska-Obiedowska: e-mail: s.pulawska@interia.pl w terminie do piątku 21.02.br. Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy
Sabina Puławska-Obiedowska Przewodnicząca Koła w Politechnice Krakowskiej
Wiesława Rudnicka Przewodnicząca Koła Grodzkieg

Powiazane tresci