Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 14 stycznia 2017r.

• Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

• Na wniosek przewodniczących kół, Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu składek niewykorzystanych przez koła w ubiegłym roku na rok 2017.

• Kol. Janina Mrowińska dokonała szczegółowego finansowego podsumowania konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” zorganizowanej w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2016 r. w Zakopanem. Wypracowano znaczący zysk dla Oddziału.

• Prezes L.Żakowska podsumowała spotkanie gwiazdkowe Oddziału zorganizowane w Hotelu Europejskim w dniu 19 grudnia 2016 roku. Przedyskutowano zaistniałe drobne problemy organizacyjne, wyciągając wnioski na przyszłość. 

• Prezes L.Żakowska przedstawiła dotychczas zgłoszone propozycje do planu imprez na rok 2017. Zaplanowana została konferencja o tematyce kolejowej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” w terminie  29 listopada – 01 grudnia 2017 r. w Zakopanem. Zgłoszono kolejne propozycje do planu: konferencja na temat małych rond, konferencja na temat: transport i ekologia oraz konferencja z okazji 170 – lecia kolei w Krakowie.

• Prezes L.Żakowska poinformowała o ostatnim w 2016 roku wydawnictwie Oddziału – Zeszycie Naukowo – Technicznym nr 4/2016 nt: „Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności”, która odbyła się w dniu 15.09.2016 r.

• Kol. Marek Błeszyński przedstawił podsumowania prac remontowych i gospodarczych przeprowadzonych w siedzibie Oddziału w roku 2016.

• Na kolejnym posiedzeniu Zarządu kol. M.Błeszyński opracuje  podsumowanie działalności Biura Ekspertyz i przedstawi wizję działania na przyszłość.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu nowych członków: Alinę Tylek do Koła GDDKiA Rejon Kraków oraz Patryka Cesnyka, Katarzynę Strzałba, Sebastiana Grochot-Jorman i Sebastiana Trepa do Koła w PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Urszulę Sochacką, Tomasza Wilczyńskiego i Jana Machlowskiego z Koła w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Izabellę Bruchal i kol. Janusza Harasimowicza z Koła w Politechnice Krakowskiej.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Marcina Braś z Koła SITK w Mota-Engil Central Europe S.A.

• Poinformowano o otrzymanym podziękowaniu z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” za wsparcie działalności poprzez zakup karnetów świątecznych w kwocie 60 zł.

• Przedyskutowano pismo Przewodniczącego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu w sprawie finansowania przez Oddział kosztów udziału członków Klubu w spotkaniach organizowanych przez kluby i sekcje. Zarząd prześle do Klubu  swoje stanowisko w tej kwestii.

• Rozpatrzono możliwość zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Zarządu na Maderę w kwietniu lub w czerwcu br.

 


Powiazane tresci