Potrójny Jubileusz w Klubie Seniora


0

W dniu 29 maja 2017 roku w Restauracji Kossakówka Hotelu Europejskiego w Krakowie odbyła się uroczystość Jubileuszowa trzech kolegów z Oddziałowego Klubu Seniora: Janusza Kucharskiego (85 lat), Stanisława Wacławika (85 lat) oraz Janusza Magrysza (80 lat). Było to kolejne już spotkanie Jubileuszowe, na którym Zarząd Oddziału w sposób uroczysty świętował urodziny naszych Kolegów Seniorów.

Na początku spotkania Prezes Oddziału Lidia Żakowska powitała Jubilatów oraz przedstawicieli ich rodzin. Przywitała też serdecznie Witolda Śmiałka – Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Wiesława Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP i Prezesa Honorowego Oddziału, Annę Bryksy, Kazimierza Żurowskiego i Jerzego Hydzika – Członków Honorowych SITK, Członków Klubu Seniora oraz Członków Zarządu Oddziału. Następnie głos zabrał prof. Wiesław Starowicz. W ciepłych słowach przekazał Jubilatom życzenia zdrowia, satysfakcji z osiągniętych celów oraz niesłabnącej chęci do dalszego, aktywnego życia.

W dalszej części uroczystości Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa w imieniu Prezydenta Jacka Majchrowskiego dokonał uroczystego wręczenia Jubilatowi Januszowi Kucharskiemu najwyższej odznaki za pracę na rzecz Krakowa „Honoris Gratia”. Odznakę tę Prezydent Krakowa przyznał Koledze J.Kucharskiemu na wniosek Zarządu Oddziału. Następnie Prezes Oddziału złożyła Jubilatom w imieniu wszystkich zebranych serdeczne gratulacje i życzenia, wręczając okolicznościowe listy z życzeniami, kwiaty i prezenty. Lampką wina wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów wraz z odśpiewaniem każdemu z Nich tradycyjnego „Sto lat”, przy dźwiękach gitary kol. Marka Błeszyńskiego.

W dalszej części spotkania Kolega Jerzy Bąkowski wygłosił laudacje wszystkich Jubilatów. W ciepłych słowach przybliżył ich sylwetki, opowiedział o życiu osobistym i zawodowym Jubilatów. Następnie przystąpiono do krojenia urodzinowego tortu. Przy słodkim poczęstunku Jubilaci w swych wystąpieniach opowiedzieli uczestnikom spotkania o swojej drodze zawodowej, sukcesach i osiągnięciach oraz o zainteresowaniach i pasjach, które towarzyszyły im przez kolejne lata.

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze, koledzy Seniorzy wspominali minione lata i ciekawe wydarzenia związane z Jubilatami. Miejsce, w którym odbył się potrójny jubileusz – piękna, klimatyczna sala Kossakówka w Hotelu Europejskim, dodało dodatkowego splendoru tej uroczystości.

Oprawę fotograficzną spotkania zapewnił Tomasz Filiciak z Koło w PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie

 


Powiazane tresci