Spotkanie Noworoczne Koła Seniorów połączone ze świętowaniem 50-lecia przynależności Koleżanki Ewy Rechul do Stowarzyszenia

                          W dniu 28 stycznia 2020 r. w Sali Kominkowej siedziby Oddziału odbyło się spotkanie noworoczne Koła Seniorów – nietypowe, gdyż połączone ze świętowaniem 50-lecia przynależności do SITK Koleżanki Ewy Rechul. W uroczystości udział wzięli Seniorzy: Janusz Magrysz – Przewodniczący Koła, Jerzy Bąkowski – Sekretarz, Krzysztof Królikowski, Irena i Andrzej Tyscy, Karol Nędza no i oczywiście Jubilatka – Ewa Rechul. W spotkaniu uczestniczył prof. Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy SITK i Oddziału, jak również Członek Honorowy), Mariusz Szałkowski (Wiceprezes SITK, Członek Honorowy), Anna Reszczyk (Wiceprezes Oddziału),  Marek Błeszyński (Członek Zarządu), a także Członkowie Honorowi: Jerzy Hydzik i Kazimierz Żurowski, Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska, Redaktor Informatora Danuta Schwertner oraz koleżanka Anna Karpierz – pracownik Biura Oddziału.

            W pięknie, świątecznie przystrojonej Sali Kominkowej, w tak miłym towarzystwie panowała prawdziwie rodzinna, serdeczna atmosfera. Przewodniczący Koła Seniorów Janusz Magrysz przekazał wszystkim serdeczne życzenia noworoczne, a przedstawiciele władz Oddziału i Koła Seniorów złożyli kol. Ewie Rechul najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji 50-tej rocznicy przynależności i aktywnej pracy w Stowarzyszeniu. Koleżanka Janina Mrowińska odczytała list gratulacyjny, Jubilatce wręczono bukiet kwiatów, a przy gromkim „Sto lat” zaintonowanym przy dźwiękach gitary Marka Błeszyńskiego, wzniesiono toast na cześć Jubilatki.

            Przy pysznych faworkach, którymi poczęstowała zebranych Jubilatka, kawie i innych słodkościach, uczestnicy wspominali minione lata, a kol. Ewa Rechul opowiedziała, w jakich okolicznościach została przyjęta w szeregi Stowarzyszenia, przypomniała też początki swojej wieloletniej, aktywnej działalności.

            Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, a trzeba zaznaczyć, że wszystkie osoby zaproszone przez Koło Seniorów na to spotkanie, to wieloletni przyjaciele naszych Seniorów, którzy zawsze wspierają Ich działalność, chętnie się z Nimi spotykają i motywują Ich do dalszej, aktywnej działalności stowarzyszeniowej!

Powiazane tresci