Sprawozdanie z konferencji „Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny”

W ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 19 października 2018 r., w sali konferencyjnej „Działownia” mieszczącej się w murach Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja nt. Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy współpracy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie i Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski, który w tym dniu również obchodził Jubileusz Stulecia swojej działalności.

Pomysłodawcą, a zarazem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji i prowadzącym obrady był kol. Marek Błeszyński, który wystąpił w galowym mundurze z czasów, kiedy datowały się początki Polskich Kolei Państwowych. W konferencji udział wzięło 71 osób. Swą obecnością obrady uświetnili:

 • Andrzej Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT,
 • Krzysztof Knapik – Prezes Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski,
 • Ryszard Masłowski – Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”,
 • Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • Grzegorz Sapoń – Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

W konferencji uczestniczyli również goście zagraniczni – przedstawiciele  zaprzyjaźnionych związków zawodowych kolejarzy:

 • Władysław Wokun – Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Republiki Czeskiej,
 • Frantiszek Zaparnik – Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Słowacji.

Dla podkreślenia znaczącej roli kolejarzy w walce o niepodległość, w konferencji udział wzięły poczty sztandarowe Związków Zawodowych Kolejarzy z Krakowa i Tarnowa.

W czasie obrad wygłoszono sześć referatów, z których jednoznacznie wynika, że udział kolejarzy w walce o niepodległość był ogromny. Osoby, które wygłaszały referaty to uznane autorytety w zakresie historii kolei. Poniżej przedstawiamy tematykę referatów:

 • „Fragmenty wydarzeń związanych z początkami Polskich Kolei” autorstwa Jerzego Bąkowskiego,
 • „Na dworcu w Krakowie Płaszowie w dniu 30 października 1918 roku” autorstwa Janusza Tadeusza Nowaka,
 • „Pociągi pancerne z Nowego Sącza” autorstwa Leszka Zakrzewskiego,
 • „Tarnowska Kolej w początkach Odrodzonej Polski” autorstwa Krzysztofa Galasa,
 • „Alejkami Starych Powązek – listopadowe refleksje” autorstwa Marka Moczulskiego,
 • „Kolejarze Sądeccy w pracy niepodległościowej 1914- 1918” autorstwa Leszka Zakrzewskiego.

Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni przez organizatorów na ciepły posiłek do restauracji „Docent”, następnie udali się do Domu Kultury „Kolejarz”, gdzie obejrzeli ciekawe prace zgromadzone na wystawie nt.: „Ogólnopolskie Prezentacje Artystów Kolejarzy”, obejrzeli również wystawę poświęconą Stuleciu Związku Zawodowego Kolejarzy.

Obchody Jubileuszu zakończyła uroczysta msza św. w kościele Świętego Floriana odprawiona o godz. 15.00, oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Kolejowa.

Galeria Tomasz Filiciak

 

Powiazane tresci