Sprawozdanie z Seminarium „Łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej – komfort i bezpieczeństwo”

0 W średniowiecznym Zamku w Suchej Beskidzkiej – zwanym „Małym Wawelem” w dniu 17 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało Seminarium pt. „Łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej – komfort i bezpieczeństwo”. Główną motywacją organizacji seminarium był fakt uruchomienia w dniu 11 czerwca br. łącznicy skracającej czas przejazdu pociągiem do Zakopanego o ok. 15 minut oraz wybudowanie nowego przystanku „Sucha Beskidzka Zamek”. Dzięki uprzejmości Władz Miasta i Dyrekcji Muzeum obrady odbywały się w zabytkowej reprezentacyjnej „Sali Rycerskiej” Zamku. Współorganizatorami seminarium byli: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Funkcje sponsorów pełnili SKANSKA S.A. oraz Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o. dzięki którym uczestnictwo w seminarium było bezpłatne.

Pomimo padającego deszczu, gorąco przywitał zebranych pomysłodawca oraz Przewodniczący komitetu organizacyjnego Pan Marek Błeszyński. Na wstępie głos zabrali: Prezes SITK RP Oddział w Krakowie Pani Lidia Żakowska życząc wszystkim udanych obrad oraz Sekretarz Gminy Sucha Beskidzka Pan Tadeusz Woźniak, który pokrótce przedstawił zebranym historię Miasta i burzliwe dzieje Zamku.

W seminarium uczestniczyły 53 osoby: Kolejarze z wielu zakładów z terenu Małopolski, członkowie SITK i MOIIB oraz miłośnicy i sympatycy kolei.

W ramach seminarium wysłuchano siedmiu referatów.

Sesję referatową rozpoczął Pan Leszek Zakrzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, autor wielu publikacji na temat historii kolei – wygłaszając referat „Początki kolei w Suchej Beskidzkiej”, przedstawiając idę powstania kolei w tym rejonie i jej wpływ na rozwój Suchej Beskidzkiej. Następnie Pan Andrzej Polak w referacie „Historia stacji Skawce” przedstawił dzieje stacji, która przestała istnieć wskutek zalania wodą zalewu „Świnna Poręba”.

Po referatach dotyczących historii przyszedł czas na referaty techniczne. Rozpoczął Pan Stanisław Wróbel, przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – inwestor łącznicy – wygłaszając referat „Przebieg procesu inwestycyjnego łącznicy kolejowej w Suchej Beskidzkiej” i wyjaśniając dlaczego przystąpiono do tej inwestycji oraz jak przebiegał jej proces inwestycyjny. Następnie Pan Mirosław Matras, przedstawiciel firmy SKANSKA – wykonawcy  łącznicy – w referacie „Wyzwania realizacyjne projektu. Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina-Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka-Chabówka” przedstawił w bogato ilustrowanej prezentacji cały proces projektowania, budowy, trudności w realizacji oraz oddziaływanie na lokalną społeczność.

Po przerwie kawowej, drugą część seminarium rozpoczął Pan Dawid Ortwein referatem „Cyfrowe budownictwo. Sprawniejsza realizacja dzięki nowoczesnym rozwiązaniom”, który przedstawił jak dzięki nowoczesnej technice, technologii BIM, można skrócić czas projektowania i budowy. Po tym referacie nastąpiła ożywiona dyskusja dotycząca szczegółów i praktyki stosowania.

Kolejny z zaplanowanych referatów z przyczyn niezależnych od organizatorów nie został wygłoszony jednak dzięki uprzejmości Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej wyświetlono film o badaniach archeologicznych wykonanych na terenie budowy zapory w Świnnej Porębie i znalezionych tam skarbach.

Następnie Pan Piotr Śnieżawski – przedstawiciel firmy Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o. wygłosił referat „Spawanie termitowe – tradycja na styku z nowoczesnością” przedstawiając jak blisko stuletni wynalazek jest obecnie wykorzystywany do łączenia i naprawy szyn.

Ostatni referat przedstawił Pan Grzegorz Danikiewicz. W bogato ilustrowanej prezentacji „Nieszablonowe praktyki: jak budować z korzyścią dla środowiska – zbiornik Świnna Poręba” pokazał proces budowy zapory, parametry techniczne, oddziaływanie zbiornika nie tylko na bliskie otoczenie, jego zalety i funkcje w czasie suszy i powodzi oraz dbałość o miejscową przyrodę. Po tym referacie nastąpiła dyskusja głównie na temat rekreacyjnego wykorzystania powstałego zbiornika.

Po tych interesujących referatach dzięki sponsorom uczestnicy zjedli pyszny obiad w Restauracji Zamkowej „Kacper Suski”. Ostatnim punktem seminarium było zwiedzenie z uroczą przewodniczką renesansowego Zamku w Suchej Beskidzkiej i wysłuchanie historii rodów tam mieszkających.

Czas szybko minął. Jedynym mankamentem była pogoda, która uniemożliwiła lepsze poznanie parku zamkowego oraz tego urokliwie położonego miasteczka. Po wysłuchaniu tylu interesujących referatów oraz informacji o planowanych inwestycjach jest nadzieja na powrót w te rejony w czysto turystycznym celu.

opracowanie Anna Boruta

Fotogaleria – Tomasz Filiciak

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci