Sprawozdanie z Warsztatów Kobieta inżynier w pracy i poza nią – część II | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z Warsztatów Kobieta inżynier w pracy i poza nią – część II

W dniu 21 lipca 2022 roku odbyła się druga edycja Warsztatów nt. Kobieta inżynier w pracy i poza nią zorganizowanych przez Oddział SITK RP w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie. Spotkanie odbyło się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 w Sali Kominkowej o godz. 16.00.

Warsztaty podzielono na dwie części, w pierwszej z nich kol. Anna Reszczyk wygłosiła prezentację na temat: Jak uniknąć wypalenia – prelekcja dotyczyła tematu wypalenia nie tylko związanego z pracą zawodową, ale też z życiem osobistym. W dzisiejszych czasach, kiedy żyje i pracuje się intensywnie, szybko, realizując wiele zadań równocześnie na gruncie zawodowym, prywatnym i rodzinnym, ten temat jest niezwykle ważny i godny zgłębienia. Kol. Anna Reszczyk przytoczyła nie tylko definicję wypalenia, jego symptomy i pierwsze objawy, ale mówiła też o tym, jak rozpoznać wypalenie, odróżnić od zmęczenia i przeciążenia pracą, jak reagować. Podała szereg przykładów i następstw wypalenia, mówiła jak należy reagować, próbować radzić sobie samemu. Nie zawsze jest to możliwe, czasem należy skorzystać z pomocy specjalisty – coacha czy psychoterapeuty. W prelekcji kol. Anna Reszczyk mówiła też o tym, jak należy zadbać i zawalczyć o swój dobrostan, docenić własną osobę i swoją wartość, znaleźć zdrowy balans pomiędzy wszystkimi dziedzinami życia i funkcjonowania w środowisku rodzinnym, prywatnym i zawodowym.

Uczestniczki wysłuchały prelekcji z duża uwagą, ponieważ jest to temat bardzo aktualny, szczególnie wśród kobiet, które biorą na swoje barki dużo zadań czując się odpowiedzialne za swoją pracę, ale też rodzinę i przyjaciół. Wywiązała się ciekawa dyskusja, temat ten wart jest dalszego pogłębienia.

W drugiej części warsztatów z uczestniczkami spotkała się osobista stylistka pani Karolina Chudzicka, która w swej pracy pomaga w procesie samoakceptacji kobiet, zwracając uwagę na różnorodność osobowości, stylu, zawodów i historii życiowych. Pomaga kobietom zadbać o siebie tak,  aby czuły się dobrze ubrane, a nie przebrane. W swojej pracy, doradzając klientom promuje zrównoważone podejście do zakupów uświadamiając, jaki jest wpływ każdej decyzji zakupowej na dobrostan środowiska.

Pani Karolina na początku spotkania wygłosiła krótką prelekcję na temat rodzajów sylwetek oraz zasad doboru ubrań i dodatków zalecanych dla każdego rodzaju figury. W prezentacji multimedialnej pokazała wiele przykładów doboru stroju dla każdego rodzaju figury, pokazując niuanse dobrej stylizacji. Podkreśliła, że dobór stylizacji, ubioru musi zapewnić każdemu swobodę, dobre samopoczucie, pomaga wyrazić charakter i osobowość, dlatego do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i całościowo uwzględniając wiele aspektów dotyczących danej osoby.

Następnie Pani Karolina przeprowadziła indywidualną analizę sylwetki i ubioru każdej z uczestniczek spotkania, omówiła zasady jakie można stosować, aby znaleźć swój własny styl, jak wyglądać dobrze pozostając w zgodzie ze sobą.

Koleżanki uczestniczące w warsztatach podczas tej sesji wiele się dowiedziały i nauczyły, świetnie się przy tym bawiąc, nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez koleżanki Janinę Mrowińską i Annę Karpierz w postaci pysznej, owocowo-warzywnej sałatki świetnie wpływającej na figurę!

Warto przypomnieć, że pomysłodawczynią i inicjatorką oraz organizatorką warsztatów jest kol. Anna Reszczyk – członek Zarządu Oddziału SITK w Krakowie. Pierwsze  warsztaty nt.: Kobieta inżynier w pracy i poza nią odbyły się w dniu 8 grudnia 2021 roku, kol. Anna Reszczyk wygłosiła wówczas prelekcję nt. zarządzania czasem w pracy i poza nią, a w części warsztatowej uczestniczki pod okiem wykwalifikowanej florystki wykonały wianki, stroiki i inne piękne świąteczne ozdoby bożonarodzeniowe.

Oryginalna tematyka i sposób prowadzenia warsztatów są nowatorską, ciekawą formą spotkania pozwalającą zdobyć wiedzę teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczną i użyteczną w życiu codziennym. Z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty i na nowe tematy!

Opracowanie: Danuta Schwertner

Udostępnij

Powiazane tresci