TMIR – PAŹDZIERNIK 2022 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

TMIR – PAŹDZIERNIK 2022

Tomasz Kula

Analiza rynku i wizerunku kolejowych przewoźników pasażerskich funkcjonujących na rynku polskim

Streszczenie: Artykuł skupia się analizie polskiego rynku kolejowych przewozów pasażerskich w realiach po reformie przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i powstaniu odrębnych spółek kolejowych zajmujących się przewozem osób. Dokonano przeglądu istniejących i konkurujących ze sobą na rynku przedsiębiorstw kolejowych i ich działań marketingowych. Przedstawiono konkurencyjność wewnątrz gałęziową na polskim rynku przewozów pasażerskich. Na podstawie analizy i badań ankietowych stwierdzono, iż poziom wiedzy społeczeństwa na temat rynku kolejowego jest niewystarczający. Wśród podróżnych nadal można dostrzec stereotyp o tym, że każdy przewoźnik kolejowy w Polsce to PKP. Obserwuje się  także brak ogólnej świadomości zmian, jakie zaszły na kolei w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. Spółką, która przewozi w Polsce najwięcej pasażerów jest Polregio, natomiast powszechnie kojarzoną marką wśród grupy reprezentatywnej okazało się PKP Intercity, które prowadzi najbardziej ekspansywne działania marketingowe. Czas podróży okazuje się najważniejszą preferencją przy wyborze przewoźnika przez klientów kolei.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, konkurencyjność w transporcie kolejowym, przewoźnicy kolejowi

 

Ryszard Przybyszewski

Koncepcja integracji komunikacji tramwajowej z podmiejską komunikacją autobusową na przykładzie Torunia

Streszczenie: W okresie kilku mijających dziesięcioleci zaobserwowano w Polsce „rozlewanie się” dużych organizmów miejskich poza ich administracyjne granice. W przypadku Torunia zjawisko suburbanizacji obejmuje wszystkie przylegające gminy, na których zrealizowano kilka podmiejskich osiedli o mniej lub bardziej skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej. W artykule opisano koncepcję poprawy integracji miasta z przylegającymi gminami, którą mają umożliwić w szczególny sposób urządzone nowe, promieniście wybiegające poza granice miasta dojazdowe linie autobusowe „na przesiadkę”, powiązane z istniejącą i rozwijaną trakcją tramwajową. Artykuł zawiera główne założenia przebiegu linii dojazdowych, lokalizację węzłów przesiadkowych, ich różne rozwiązania projektowe. Węzły przesiadkowe umieszczono w pasach środkowych rozdzielających jezdnie z torowiskiem tramwajowym – szczególnie w pasach o szerokości przekraczającej 20,0 metrów. Wszystko to przy założeniu najwyższych zasad bezpieczeństwa pasażerów, z przesiadką na jednym peronie. Omawiane rozwiązania są zgodne z deklaracjami instytucji międzynarodowych, polityką krajową i Unii Europejskiej w zakresie rozwoju komunikacji publicznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska naturalnego, w tym elektromobilności.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, pasażerska komunikacja regionalna, linie dojazdowe, węzeł przesiadkowy

 

Przemysław Sekuła

Szacowanie natężenia ruchu drogowego z wykorzystaniem sieci neuronowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę szacowania godzinnego natężenia ruchu drogowego opartą o sztuczne sieci neuronowe i dane z systemów GPS. Metoda ta została opracowana przez Centrum Zaawansowanych Technologii Transportowych Uniwersytetu Maryland (University of Maryland, Center for Advanced Transportation Technology) w ramach prac badawczych finansowanych przez stanowe agencje drogowe. Przedstawiona metoda umożliwia szacowanie natężenia ruchu w całej sieci drogowej z wartością błędu  nie przekraczającą zazwyczaj 7%. W artykule zaprezentowano też modyfikacje, które pozwalają na wykorzystanie istniejących stacji pomiaru natężenia ruchu drogowego dla podniesienia dokładności szacowania w całej sieci drogowej oraz zaproponowano taki sposób rozmieszczania tych stacji, który maksymalizuje uzyskane wyniki. Ostatnim z przedstawionych rozwiązań jest analiza możliwości wykorzystania dużych zbiorów danych z innych obszarów oraz analiza możliwości wykorzystania modeli służących do szacowania natężenia ruchu w innych miejscach i okresach. Opisane w tej części artykułu rozwiązania pozwalają na znaczące obniżenie kosztów proponowanej metody.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, natężenie ruchu, sieci neuronowe

 

Andrzej Rudnicki

Uwarunkowania i zagrożenia dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej

Streszczenie:  Ujęcie uwarunkowań i zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej nawiązuje do analizy SWOT, z tym że niektóre segmenty tej analizy zostały scalone. W artykule przedstawiono w zarysie ponadczasową rolę komunikacji tramwajowej, z okresami jej regresu i odrodzenia, która jednak pozostaje nadal stabilnym elementem rozwoju miejskich systemów transportowych. Omówiono charakterystykę techniczną i funkcjonalną systemu tramwaju szybkiego oraz kwestie terminologiczne. Krótko opisano funkcjonujące rozwiązania tramwaju szybkiego w kilku polskich miastach, wskazując na ich specyfikę. Wielorakie uwarunkowania i zagrożenia uporządkowano w zakresie odnoszącym się do komunikacji tramwajowej oraz do innych elementów systemu transportowego. Ustosunkowano się także do kontekstu urbanistycznego i politycznego oraz do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Zarysowano działania na rzecz poprawy wydolności sieci tramwajowej. Częstym odniesieniem ilustrującym niektóre aspekty analizy jest przypadek realizowanej obecnie inwestycji przedłużenia linii tramwaju szybkiego do Górki Narodowej w Krakowie. Podsumowanie syntetyzuje najbardziej istotne spostrzeżenia dotyczące wybranych kwestii.

Słowa kluczowe: transport miejski, komunikacja tramwajowa, sieć tramwajowa, szybki tramwaj

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.