Sprawozdanie z konferencji 170 lat kolei w Krakowie

W dniu 19 października 2017 roku odbyła się konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach uroczystych obchodów rocznicy 170 lat kolei w Krakowie.  Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy współudziale: Urzędu Miasta Krakowa, Politechniki Krakowskiej – Wydziału Inżynierii Lądowej, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa obrady odbywały się w reprezentacyjnej „Sali Miedzianej” Pałacu Krzysztofory.

Czytaj dalej

Członkowie Oddziału SITK RP w Krakowie na Zebraniu Plenarnym Krajowego Klubu Miłośników Zabytków i Historii Transportu w Kostrzynie nad Odrą

W dniach 15-16 maja 2017 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyło się plenarne zebranie KKMHiZT. W obradach udział wzięło 15 członków Klubu z 9 Oddziałów SITK, w tym również członkowie naszego Oddziału: Anna Bryksy, Jerzy Bąkowski, Jerzy Hydzik i Karol Nędza.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od obrad plenarnych. Uczestników spotkania przywitał Przewodniczący Klubu Jerzy Hydzik. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Kolegi – członka Klubu z Rzeszowa.

W czasie obrad plenarnych omawiano bieżące sprawy Klubu, przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z kolejnymi, planowanymi w tym roku spotkaniami w Gdańsku i Toruniu. Poinformowano o obchodach  40-lecia Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. Omówiono sprawy finansowe Klubu, jak również plany związane z wydawnictwem zawierającym życiorysy zasłużonych inżynierów i działaczy Stowarzyszenia.

Czytaj dalej