TMIR – MARZEC 2023 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

TMIR – MARZEC 2023

Jakub Starczewski

Problemy dystrybucji ładunków w ramach logistyki miejskiej

Streszczenie: W artykule przedstawiono  tematykę systemowego ujęcia logistyki miejskiej jako bytu nadrzędnego względem dystrybucji ładunków w mieście. Przedstawiono niezbędne definicje i dokonano charakteryzacji jej elementów. Omówiono koncepcję fizycznej dystrybucji dóbr oraz zaprezentowano podstawowe schematy funkcjonowania wraz ze wskazaniem wad i zalet. Najważniejszą częścią artykułu jest wnikliwa, wielowymiarowa analiza specyfiki miejskiego transportu ładunków, poparta licznymi przykładami, w wielu wypadkach przedstawionymi na fotografiach pochodzących z prywatnego archiwum autora. Wskazano również wiodące trendy w dziedzinie poprawy efektywności dostaw.

Słowa kluczowe: rower towarowy, system dystrybucji ładunków, logistyka miejska

 

Zofia Bryniarska, Michał Trojanowski

Rozwój i znaczenie dla mieszkańców Trzebini połączeń kolejowych między Krakowem a Katowicami

Streszczenie: Powszechnie uznane jest znaczenie transportu kolejowego dla przewozów na dalekie i krótkie odległości. W ostatnich latach, w związku z rosnącym zatłoczeniem dróg, jak również modernizacją linii kolejowych pasażerowie zaczęli ponownie doceniać przejazdy pociągami w transporcie lokalnym, aglomeracyjnym i miejskim, czyli na stosunkowo krótkie odległości. Przyczyniła się do tego znacząco poprawa jakości infrastruktury kolejowej, zakupy nowoczesnego, zapewniającego komfort taboru, rozwój i nowe środki dynamicznej informacji pasażerskiej, wzrost częstotliwości kursowania pociągów, jak i konstrukcja rozkładów jazdy, oferująca stały takt odjazdów. Fragment zmodernizowanego odcinka linii kolejowej z Krakowa do Katowic poprawia już dzisiaj możliwości realizowania przejazdów z Trzebini do Krakowa i częściowo do Katowic.  W artykule pojęto próbę weryfikacji opinii na temat możliwości dojazdu do Krakowa i Katowic oraz zbadania poziomu zadowolenia z usług i oferty transportu kolejowego. Opisano modernizację infrastruktury kolejowej na części badanego odcinka, która mogła wpłynąć na opinie badanych mieszkańców Trzebini i okolic. Ponadto scharakteryzowano strukturę mieszkańców Trzebini oraz infrastrukturę transportową na terenie miasta, połączenia między Trzebinią a Krakowem i Katowicami. Problemem badawczym niniejszego artykułu było pytanie: Jakie znaczenie dla społeczeństwa Trzebini mają przewozy kolejowe na odcinku z Krakowa do Katowic? W celu uzyskania dokładniejszej odpowiedzi na pytanie badawcze, postawiono hipotezę główną: Transport kolejowy jest chętnie wybieranym środkiem transportu do Krakowa oraz Katowic wśród społeczeństwa Trzebini. Do celów badawczych posłużono się kwestionariuszem sondażowym, który został udostępniony za pomocą portali społecznościowych. W badaniu wzięło udział 535 osób, które odpowiedziały na dziewiętnaście pytań dotyczących m.in. z wyboru preferowanego środka transportu oraz oceny wybranych postulatów przewozowych związanych z transportem kolejowym. Otrzymane wyniki zostały poddane analizie przy użyciu metody opisu i badania statystycznego, polegającej na opracowaniu wyników za pomocą odpowiednich narzędzi statystycznych.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, rozwój, poziom zadowolenia, region, przewoźnik

 

Karolina Gibas Zofia,  Bryniarska

Analiza i ocena poziomu usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej w opinii pasażerów

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Respondentów pytano o preferencje i satysfakcję z wybranych 10 postulatów przewozowych dotyczących transportu zbiorowego. Ich odpowiedzi przeanalizowano w celu wyznaczenia hierarchii tych cech jakościowych i rzeczywistej luki jakościowej, które ukazują obszary wymagające interwencji ze strony przewoźnika i organizatora transportu. Poprawa jakości transportu zbiorowego w miastach jest bowiem konieczna, aby zatrzymać obecne i zachęcić nowe osoby do korzystania z tej formy transportu.

Słowa kluczowe: transport publiczny, jakość, luka jakościowa, poziom zadowolenia, preferencje pasażerów, satysfakcja pasażerów

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.